Pobal na hÉireann

Forógra
Baile
Ráiteasaí Nuachta
Ord Sóisialta
Forógra
Ceannaigh Earrai Éireannach
Nuacht

Forógra Pobal na hÉireann

Pobal na hÉireann
(Eagraíocht polaitíochta, Éireannach, scarúnaí, monarcaí, seadh Pobal na hÉireann a bhuniodh ar an 22 Bealtaine, 1978)
Forógra
Ár n-aidhmeanna :-
 
1. Sochai cothrom a bhunu i nÉireann de reir prionsablacha soisialta Chaitlicigh agus de reir thraidisiuin scarunach na hÉireann.
2. Seasamh d'ord poibli is do'n mhoraltacht poibli is a gcur chun tosaigh.
3. Ard Ríocht na hÉireann a athchóirim.
4. Tacaíocht a thabhairt do athchóiriú an t-Aifreann Tridentine.
5. Gach gné chultur naisiúntá na hÉireann a chothu.
     Se an Ghaeilge teanga náisiúnta na hÉireann agus
     an t-aon teanga oifigiúil, dar linne. Ní ligfear aon
     teanga eile a usiad i dtighe rialtais an Stat. 
6. Tacaiocht iomlan a thabhairt le saoirse naisiúntá Éireannach a bhaint amach.
7. Daonra na hÉireann a ardú go deich mhilliún daoine.
8. Airgeadachas Naisiúntá neamhspleácht a chuir ar fail do mhuintir na h-Éireann.
 
Cuirimid i n-aghaidh :-
 
1. Scaruint na hEaglaise o'n Stat.
2. Nua-aoiseachas, Liobrálachas, agus Nádúrachas.
3. Comhchumannachas agus Saormhasunachas.
4. Colscaradh, Ginmhilleadh, Aimridiú, Frithghiniúnachaí. agus Eotanáis.
5. Sealbhas ag coimhthigh ar thalite is saibhreas aiceanta Éireann.
6. Smacht coimhthioch ar thionscal, tradáil is cearchumainn na hÉireann.
7. Pairteachas sa Chomhphobal Eorpach san áit a mbitear ag bru orainn polasaithe nach mbéadh inréitach le leas na hÉireann.
8. Inimirce de choimhthíochaí i nÉireann. (Ligfidh isteach fior dídeannai de reir teagasc na hEaglaise Caitliceach, agus nuair atá  go leor acmhainne naisiúntá againn le seo a dheanú.
 
TOGHCHÁIN : Deanfaimid toghchain a throid san ait is san am a mbionn sin indeanta.
 
BAILLRIOCHT: Éireannach a mbionn 18 bliain aroiste aige no aici is a ghéilleann dár n-áidhmeanna is atá sásta oibriú faoi stiuir Phobal na hÉireann fa choinne a mbaint amach, féadann sé no sí a bheith in a bhall, ach a bheith glachta againn mar bhall.
 
I bhfocail simpli, sé theastaoinn uainn Éire Caitliceach, saor is Gaelach. 
 
Nil aon ceart moralta ag fear ar bith dlithe a dheanamh a sheanann dlithe De.
 
Ni thugann cuspoir uasal ceart do dhuine droch-ghniomh a dheanamh. 

"Dia, Creideamh, Tir, Teanga"