Árd Ríocht na hÉireann

Úr

Baile | An Eaglais | Ealaíona | Nuacht | Úr | Temair | Stair | Ceol | Cluichi | Teanga Náisiúnta | Ceisteanna a cuirteat go minic | Traidisiúná Corónú | Ce'n Fáth ? | Déan Ceangal Linn | Ár Albam Grianghraf | Fíorú | Ionadaí Gairtheí | Siombailí

 
It is proposed to list changes to the site here,
from 29 Márta 2004. 

29 Marta 2004: Placed some details  about the Irish Harp shown on the home page; maker, and location of manufacture.
 
6 Aibrean 2004: Made changes to the "Justification" and "Why the need?" pages.
 
7 Aibrean2004: Removed the "Integrate" page and put a new link on the Home page. Changed design and background colour.
 
8 Aibrean 2004: Changed logo from Tara to Christ the King.
 
 

Enter supporting content here