Árd Ríocht na hÉireann

Ionadaí Gairtheí

Baile | An Eaglais | Ealaíona | Nuacht | Úr | Temair | Stair | Ceol | Cluichi | Teanga Náisiúnta | Ceisteanna a cuirteat go minic | Traidisiúná Corónú | Ce'n Fáth ? | Déan Ceangal Linn | Ár Albam Grianghraf | Fíorú | Ionadaí Gairtheí | Siombailí

Where will the next High King of Ireland be anointed with holy oils and crowned?

Hill of Tara

Royal O' Neill

Rock of Cashel

Tullyhogue

O' Connor

Enter content here

Royal Inauguration

Enter supporting content here